HANKKEET

101 MAHDOLLISUUTTA -HANKE

101 mahdollisuutta on nuorisotakuun suurehanke vuosille 2018-2021. Hankkeessa yhdistyy nuoret ja pitkäaikaistyöttömät työelämään kouluttava, Taitoja työhön ja elämään -koulutushanke sekä Suomisiistiksi -työllisyyshanke, jonka kautta koulutuksessa olleet on tarkoitus työllistää suoraan. Taitoja työhön ja elämään -hankkeen tavoite on kerrata kaikki perusasiat työelämästä nuorille. Kertauksen yhteydessä hankkeessa olevat profiloidaan heille sopivaan työhön, joka pyritään aktiivisesti löytämään hankkeessa mukana olevilta yrityksiltä. Tavoite on, että vähintään puolet koulutukseen saapuvista työllistyy hankkeen myötä.

Lue lisää

TAITOJA TYÖHÄN JA ELÄMÄÄN -KOULUTUSHANKE

Taitoja työhön ja elämään -koulutusohjelman avulla Nuorisotakuu ry on ottanut osakseen yhteiskunnallisen vastuun edistäessään nuorisotyöllisyyttä sekä vaikuttaessaan nuorten, työttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien asenteisiin. Koulutusohjelman tarkoituksena on saada yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan. Koulutusohjelmalla vaikutetaan sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen, sillä hankkeella edistetään syrjäytymisvaarassa olevien työ- ja toimintakykyä. Vaikuttaessaan sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen, hankkeella edistetään kilpailukykyisempää taloutta.

Nyt koulutusohjelma yhdistyy osaksi 101 mahdollisuutta –hanketta, tuoden äärimmäisen tehokkaan työvalmennus- ja rekrytointi-profilointikonseptin osaksi suurhanketta.

Lue lisää

SUOMISIISTIKSI -HANKE

Hanke on ensimmäinen laatuaan Suomessa, jossa työllistämisen lisäksi pyritään vaikuttamaan nuorten, työttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien asenteisiin. Tarkoituksena on saada nuoret kiinnostumaan aloista, joilla työllisyystilanne ja urakehitysmahdollisuudet ovat hyvät. Hanke keskittyy työllisyyden edistämiseen. Tarkoitus on löytää mahdollisimman paljon tekemätöntä työtä ja avoimia työpaikkoja,joista nuoret ja työttömät voivat päästä uuden uran alkuun.

Nyt hanke yhdistyy osaksi 101 mahdollisuutta –hanketta, tuoden äärimmäisen tehokkaan rekrytointi- ja työllistämiskonseptin osaksi suurhanketta.

Lue lisää

ALKU TALKOOFESTIVAALI                Alku

Alku on Suomea kiertävä festivaali, joka kerää yhteen samanhenkiset ihmiset tekemään parempaa maailmaa. Päiväsaikaan tapahtuma keskittyy aikaansaaviin työpajoihin ja yhdessä tekemiseen. Illalla tunnelma nousee kattoon kun päivän aikana tehtyä työtä juhlistetaan musiikin ja kulttuurin säestämänä. Festivaalin ensimmäinen etappi, vahvassa murroksessa oleva Salon kaupunki, on paikka johon Nuorisotakuu ry järjesti talkooväelle resurssit tapahtumalle. Nuorisotakuu ry on ylpeänä rakentamassa parempaa tulevaisuutta Salon kaupunkiin.

Lue lisää

TYÖLLISTÄMISRINKI 

Nuorisotakuu yhdistys aloitti 2015 uuden kehityshankkeen, jonka tavoitteena on verkko-pohjainen työllistämisrinki nuorisotyöllisyyden edistämiseksi. Rinkiin etsittiin hankkeen toiminta-ajatuksen mukaisesti työ-, työharjoittelu- ja oppisopimuspaikkoja, mutta myös piilotyöpaikkoja, joihin nuoret voisivat työllistyä. Laajan oppilaitos- ja urheiluseuraverkoston kautta työllistämisrinki sai tiedon suoraan työtä vaille oleville nuorille. Hankkeen keskeisimpiä tavoitteita oli löytää nuorille oman osaamisen ja kiinnostuksen mukaista työtä, jolloin myös yritys saa motivoituneen ja lisäarvoa tuottavan työntekijän. Nuorelle tästä aukeaa helposti pitkäaikainen uusi ura.

HANKE TYÖLLISTI JO KEHITYSVAIHEESSA

Työllistämisrinki -hankkeen piilotyöpaikkoja etsivässä ryhmässä sekä työpaikkoja ja tekijöitä yhdistävässä ryhmässä työllistyi 8 täysipäiväistä toisen asteen ja 4 yliopistotason nuorta.

Työllistämisrinkiin ilmoittautui tuhansia nuoria, joiden avulla yritykset pääsivät kiinni työllistämiseen ja kasvunuralle. Nuorille tarjottavat työpaikat olivat osa- ja täysiaikaisia sekä myös työharjoittelu- tai oppisopimuspaikkoja. Yhdistävänä tekijänä oli aito lisäarvo niin yrittäjälle kuin työntekijälle.

Työnantajien ja työvoiman yhdistämiseen yhdistys hyödynsi myös hankkeen tiimoilta mukaan tulleita yhteistyötahoja, kuten valtakunnallista TE-toimistojen verkostoa sekä Suomen Yrittäjiä. Oppisopimustyöt suunniteltiin ja toteutettiin kokonaisuudessaan yhteistyössä oppisopimustoimistojen kanssa.

REKRYTOINTIPÄIVÄT -HANKE

Ensimmäisenä hankkeenaan Nuorisotakuu -yhdistys aloitti koko Suomen kattavat Rekrytointipäivät, jonka tiimoilta järjestettiin yli 50 rekrytointitapahtumaa. Yksinään Rekrytointipäivät kauppakeskuskiertue kattoi yli 50 yksittäistä tapahtumaa ympäri Suomea. Tapahtumien järjestelyissä ja itse tapahtumien kautta rekrytoitui tuhansia nuoria ympäri Suomen.

Suurin yksittäinen tapahtuma Helsingin Vanhalla ylioppilastalolla, 2013, keräsi kymmeniä rekrytoivia yrityksiä. Suurin rekrytoiva yritys rekrytoi yli sata henkilöä tapahtumassa.