Taitoja työhön ja elämään

Taitoja työhön ja elämään -koulutusohjelman avulla Nuorisotakuu ry on ottanut osakseen yhteiskunnallisen vastuun edistäessään nuorisotyöllisyyttä sekä vaikuttaessaan nuorten, työttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien asenteisiin. Koulutusohjelman tarkoituksena on saada yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan. Koulutusohjelmalla vaikutetaan sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen, sillä hankkeella edistetään syrjäytymisvaarassa olevien työ- ja toimintakykyä. Vaikuttaessaan sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen, hankkeella edistetään kilpailukykyisempää taloutta.

Lue lisää koulutusohjelmasta