Ryhdy Yrityskummiksi

YRITTÄJIEN KANNATTAJAPAKETIT

Nuorisotakuun merkittävin työllisyyttä edistävä hanke on tällä hetkellä nuoret työttömät ja työvoimapulasta kärsivät työnantajat yhdistävä Suomisiistiksi -hanke. Merkittävästi työllisyyttä edistävä hanke tarjoaa nuorille ja pitkäaikaistyöttömille mahdollisuuden työllistyä, mutta myös tärkeää tietoa mahdollisuuksista itse parantaa mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla. Hankkeessa keskitymme piilotyöpaikkojen etsimiseen ja täysin uusien työpaikkojen luomiseen. Lisäksi organisoimme nuoria työvalmennukseen, jolloin saamme luotua nuorelle omien tietojen, taitojen ja kiinnostuksen mukaisen urapolun. Tavoitteiden mukaista on, että nuorille löydetään aidosti urasuunnitelmien mukainen työ, jolloin myös työllistäjä saa aidosti lisäarvoa tuottavan, motivoituneen työntekijän.

AJANTASAINEN OPAS TYÖNHAKUUN 2.0 -oppikirjamme on merkittävässä roolissa nuorten, kun parannamme nuorten omia taitoja työmarkkinoille pääsyssä. Oppikirja on kohdennettu syrjäytymisvaarassa oleville nuorille ja työttömille, mutta myös vanhemmille työnhaussa oleville. Oppikirja sisältää paljon hyviä neuvoja ja vinkkejä. Olemme saaneet oppikirjasta erittäin positiivista palautetta nuorilta ja työttömiltä työnhakijoita, mutta myös Työ- ja elinkeinoministeriöltä sekä tukijoiltamme.

Nuorisotakuun yrityskannatajajäsenet saavat Nuorisotakuu ry:n AJANTASAINEN OPAS TYÖNHAKUUN 2.0 -oppikirjoja 10, 6 ja 3 kappaleen paketteina. Kirjat toimitetaan kannattajalle suoraan tai toivotulle taholle, kuten oman alueen oppilaitokseen, nuorisotalolle tai urheiluseuralle.